Bilder från den fantastiska naturen

Sjönära fåglar

Lek i solen

Här finns några bilder av sjönära fåglar. Komplettering kommer efter hand.