Bilder från den fantastiska naturen

Gäss och andra större fåglar

Familjen kanadagås på utflykt